Instytucja kultury

ul. Włókiennicza 11

90-260, Łódź

Godziny otwarcia

Wt

11:00 – 17:00

Śr

11:00 – 17:00

Czw

11:00 – 17:00

Pt

11:00 - 19:00

Sb

12:00 - 19:00

Nd

12:00 - 18:00

Kontakt

Tel. 534 180 876

sekretariat@inlodz21.pl
Powrót

Polityka prywatności

§1. Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej RODO) informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InLodz21 z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 122 lok. 7; 90 – 006 Łódź, posiadający numer REGON: 383232156, NIP: 7252288978 zwany dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: iod@inlodz21.pl

2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane: w celach marketingowych, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach statystycznych i analitycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celu w jakim zostały zebrane tj. świadczenia usługi oraz udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. podmioty świadczące obsługę informatyczną, obsługę prawną itp.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi, nie dłużej jednak niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. W przypadku danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem formularza kontaktowego Pani / Pana dana osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie lub załatwienie sprawy, której dotyczy przesłana przez Panią / Pana wiadomość. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odrębnej zgody dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane, jednak nie później niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa); wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. ​

7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani / Panu: jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją oraz bez podawania przyczyny - w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Pani / Pana adres poczty elektronicznej może być wykorzystywany przez Administratora w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, czy też skorzystania z formularza kontaktowego.

11. Może ponadto Pani / Pan wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, czy też skorzystania z formularza kontaktowego.

§2. Cookies

1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), oznaczają niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smart fonie itp.).

3. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administrator.

4. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, jak również w celu automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować optymalną przeznaczoną dla użytkownika treść strony. Administrator używa również plików cookies w celu tworzenia anonimowych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, co pozwala Administratorowi na ulepszanie struktur strony internetowej oraz jej zawartości.

5. Administrator informuje, że użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

6. Pliki cookies mogą być także usunięte przez użytkownika po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.

Kontakt

Tel. 534 180 876

sekretariat@inlodz21.pl
Instagram Facebook