Twoje miasto w Twoich rękach

Instytucja kultury InLodz21 jest częścią nowej strategii miasta "Łódź jutra", która wyznacza nowy poziom realizacji idei kulturowych w mieście równomiernie do wdrażanego procesu rewitalizacyjnego. Dlatego realizując strategie inwestycyjne, dbamy również o aspekty związane z rozwojem kultury. Naczelnym projektem jest Muzeum Cywilizacji będące unikatem w skali europejskiej, który wyznaczy nowy poziom realizacji idei kulturowych w Łodzi.

Placemaking

Strategia Miasta Łodzi zakłada wielokierunkowy i zrównoważony rozwój, czego rezultatem jest między innymi placemaking. Jest to proces tworzenia jakościowych miejsc, w których ludzie chcą żyć, pracować, bawić się i uczyć. Placemaking animuje publiczną i prywatną przestrzeń, odmładza struktury i przestrzeń ulic, poprawia żywotność lokalnych biznesów oraz bezpieczeństwo okolicy, a także łączy różne osoby, aby wzajemnie się inspirowały.

Aktywność obywatelska

Co-created city, czyli współdziałanie jest nowym systemem operacyjnym Miasta Łodzi. Kontynuacja tej strategii nadaje tempo kreowaniu wizerunku Miasta przez jego obywateli. Każda z inwestycji powstających w ramach instytucji inLodz21 realizowana jest zgodnie z dedykowanym obszarem ideowym, aby wspierać procesy budowania świadomości społecznej i wszechstronnie aktywizować miejskie społeczności. Zależy nam, żeby Łódź stała się czempionem aktywności obywatelskiej. Naszą misją jest wykorzystanie twórczego potencjału miasta i budowanie jego wizerunku na zewnątrz.

Przedsięwzięcia inwestycyjne

Inwestycje inLodz21 realizowane są w ramach współpracy bazującej na partnerstwie publiczno-prywatnym. Chcemy zapewnić miastu dopływ świeżego potencjału, a zaangażowanym inwestorom umożliwić realizację śmiałych przedsięwzięć architektonicznych i kulturalnych. Projekt ma na celu znalezienie mechanizmów współfinansowania opartych na łączeniu budżetu publicznego z budżetem podmiotów prywatnych.

Plan działania inLodz21

Łączymy kulturę i architekturę, budując przyszłość Łodzi

Muzeum Cywilizacji

InLodz21 odpowiada merytorycznie za stworzenie w Łodzi Muzeum Cywilizacji jako wizerunkowego symbolu miasta.


Inwestycje miejskie

inLodz21 to pionierski projekt urbanistyczny, umożliwiający realizację innowacyjnych przedsięwzięć architektonicznych w mieście Łodzi. Naszym celem jest zaangażowanie prywatnych podmiotów do współpracy w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, uwzględniając priorytet najwyższej jakości architektonicznej.

Kultura i edukacja

Zadaniem Instytucji kultury inLodz21 jest rozwój kapitału społecznego poprzez tworzenie i realizowanie projektów kulturalno-edukacyjnych, odpowiadających na aktualne potrzeby lokalnej społeczności. Zależy nam na budowaniu więzi mieszkańców z miastem, wzmacnianiu ich poczucia dumy z miejsca swojego pochodzenia.

.