Deklaracja dostępności


Instytucja kultury inLodz21 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej inlodz21.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego inlodz21.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.12.24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.11.10

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W razie problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt: sekretariat@inlodz21.pl

.